Thursday, 14 July 2016

Royal Welsh Show
TB 2020
 
Partnership for the future seminar

Roles and responsibilities, Cymorth TB, persistent breakdowns, and taking ownership
at the local level.
Farmers
Tuesday 19th July • 2pm – 4pm
Vets
Wednesday 20th July • 10am – 12 noon

Welsh Government Pavilion

The seminar will be chaired by Professor Christianne Glossop, Wales’ Chief Veterinary Officer.
What should be the role of farmers?  Of private vets? And of Government?
• What’s next?
• What’s stopping us?
• What can you do?
If you are interested in attending, please call us on 02920 801187 or email
bovinetb@wales.gsi.gov.uk by no later than Tuesday 12 July.

Seminar Partneriaeth ar gyfer y Dyfodol

Swyddi a Chyfrifoldebau, Cymorth TB,
achosion cyson, a pherchenogi ar lefel leol.

Ffermwyr
Dydd Mawrth 19 Gorffennaf • 2pm – 4pm
Milfeddygon
Dydd Mercher 20 Gorffennaf • 10am – 12 o’r gloch

Pafiliwn Llywodraeth Cymru

Caiff y seminar ei gadeirio gan Yr Athro Christianne Glossop, Prif Swyddog Milfeddygol Cymru.
Pa ròl ddylai’r ffermwyr ei chwarae yn eich barn chi? Beth am filfeddygon preifat? A Llywodraeth?
• Beth nesaf?
• Beth sy’n ein rhwystro?
• Beth allwch chi ei wneud?
Os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu’r seminar hwn ffoniwch ni ar 02920 801187 neu anfonwch e-bost at bovinetb@wales.gsi.gov.uk erbyn Dydd Mawrth 12 Gorffennaf fan bellaf.
No comments:

Post a Comment